WSPÓLNOTY

CHÓR PARAFIALNY - 'RADOŚĆ' pw. św. Cecylii


         Krótkie dzieje chóru kościelnego w Gorzycach Wielkich oraz powstałego na jego fundamentach chóru ,,Radość’’. Chór kościelny pod wezwaniem św.Cecylii w Gorzycach Wielkich rozpoczął swą działalność jeszcze przed powstaniem parafii. Kiedy zapadła decyzja o utworzeniu w Gorzycach Wielkich parafii w 1935r.proboszcz ostrowskiej Fary ks.kanonik Leon Płotka wystąpił z inicjatywą utworzenia chóru kościelnego.Inicjatywę tę bardzo aktywnie podjęli mieszkańcy przyszłej parafii. Na początku naukę śpiewu i dyrygenturę prowadził pan Stanisław Mrula,organista zamieszkały w Przygodzicach. Próby chóru odbywały się w prywatnych mieszkaniach m.inn. u państwa Marciniaków i Sibernych.
Pierwszy oficjalny występ chóru odbył się na ingauracji parafii i wprowadzeniu ks.proboszcza Teodora Korcza. Instrumentem przygrawającym w kościele przez długie lata była fisharmonia.Gdy chór zaczął prężnie działać zakupiono sztandar, którego poświęcenie wraz ze sztandarami innych organizacji kościelnych odbyło się bardzo uroczyście z udziałem wielu tzw.,,rodziców chrzestnych’’, refundujących koszty zakupu. Na początku chór liczył ok.45-50 osób z Gorzyc Wielkich,Topoli Małej i Lamek.Krótko przed wybuchem wojny odszedł pierwszy dyrygent-organista,a jego miejsce zajął pan Franciszek Skoraczewski,który prowadził chór również po wojnie. Prawie równocześnie z odejściem pierwszego proboszcza ks.Teodora Korcza odszedł również organista (ok.1950r.). Po jego odejściu chór prowadziło kilku organistów,stosunkowo najdłużej pan Komorowski-organista dojeżdżający z Wierzbna.Jesienią 1951r.organistą został pan Antoni Kościuszko,który okazał się również bardzo dobrym dyrygentem, w krótkim czasie zorganizował on ok.45-osobowy chór czterogłosowy mieszany,a w późniejszym czasie również czterogłosowy chór męski.
Prowadzeniu prób chórów bardzo często pomagał mu ówczesny proboszcz ks.Franciszek Robakowski,który był również wspaniałym muzykiem.Chór często uczestniczył w zjazdach konkursowych okolicznych chórów kościelnych, zajmując zawsze czołowe miejsce.Po odejściu na emeryturę organisty pana Antoniego Kościuszki chór zaczął się powoli rozpadać.Jeszcze przez kilka lat śpiewał głównie na większych uroczystościach kościelnych lecz w coraz mniejszym składzie aż do całkowitego zaprzestania.Ówcześni członkowie pozakładali rodziny i przy pracy zawodowej mieli coraz mniej czasu,a młodzież wcale się nie garnęła.
Od 1996 r.kilkanaście pań-byłych chórzystek,zachęconych przez pana mgr.Stanisława Furmanka, byłego nauczyciela muzyki i dyrygenta dziecięcego chóru przy szkole podstawowej w Gorzycach Wielkich wznowiło śpiewanie w niewielkim zespole wokalnym pod jego dyrekcją.Zespół ten został objęty patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, i tak jest do dzisiaj.Zespół dwugłosowy żeński śpiewał zarówno piosenki ludowe,jak również pieśni kościelne, uświetniając uroczystości świeckie oraz kościelne,m.inn.odpust parafialny w Gorzycach Wielkich jak i o dpust u ks.Płóciennika w klasztorze.Brał również udział w Gminnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej o tematyce Bożonarodzeniowej,śpiewając piękne kolędy.
Zespół z czasem powiększał się.Członkowie zespołu wraz z dyrygentem postanowili zwerbować również mężczyzn i utworzyć czterogłosowy chór mieszany. Zamysł ten zakończył się sukcesem,tym samym powstał chór czterogłosowy mieszany. Od tego czasu chór zaczął rozwijać się liczebnie jak i programowo. 1 lutego 1998r.udział w przeglądzie twórczości artystycznej o tematyce Bożonarodzeniowej. Z początkiem 1999 r .został wybrany pierwszy zarząd chóru.
W skład, którego weszli:
-Prezes – p. Mirosława Fórmańska
-Z-ca Prezesa – p. Irena Dolata
-Skarbnik – p. Barbara Dera
Od tego czasu chór zaczyna się spotykać regularnie na próbach dwa razy w tygodniu rozwijając swój repertuar o nowe pieśni świeckie i kościelne. W tym samym roku został zorganizowany pierwszy chóralny wieczorek karnawałowy. Rok 2000-chór występuje po raz pierwszy na dożynkach wiejskich oraz gminnych. W tym też roku chórzyści wraz z dyrygentem nadają swojemu chórowi nazwę - ,,RADOŚĆ’’. Uświetniają swoim śpiewem wszystkie ważniejsze uroczystości kościelne. Chórzyści organizują kolejny chóralny wieczorek karnawałowy. Biorą również udział w II Przeglądzie Twórczości Artystycznej o tematyce Bożonarodzeniowej. Rok 2001-uczestniczymy w I Diecezjalnym spotkaniu przy żłóbku w Kościele św. Antoniego w Ostrowie Wlkp., bierzemy udział w dożynkach wiejskich, Biesiadzie Folklorystycznej, dożynkach gminnych, uświetniamy msze w naszej i sąsiednich parafiach. Modlimy się śpiewając na mszach jubileuszowych naszych chórzystów. Rok 2002 jest czasem bardzo ważnym dla całej wsi,tym samym dla naszego radosnego chóru gdyż jest to jubileusz 600-lecia powstania Gorzyc Wielkich. Aktywnie bierzemy udział we wszystkich uroczystościach związanych z 600-leciem naszej wsi. Ważnym dla nas zdarzeniem było otrzymanie jednolitych strojów:dla pań-kremowe podwójne bluzki i czarne długie spódnice, dla panów-czarne marynarki, białe koszule i muszki.Sponsorowane były one przez Gminny Ośrodek Kultury gminy Ostrów Wlkp. W naszych pięknych strojach wystąpiliśmy po raz pierwszy na jubileuszowym odpuście parafialnym,biesiadzie folklorystycznej, dożynkach wiejskich. W tym samym roku po raz kolejny spotykamy się na III powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej o tematyce Bożonarodzeniowej, oraz na modlitewnym spotkaniu przy żłóbku,na które jedziemy do Wujcina koło Kępna gdzie spotykamy się z innymi chórami z naszej diecezji,jesteśmy tam bardzo gorąco przyjęci przez miejscowego proboszcza i mieszkańców.Tradycyjnie organizujemy chóralny wieczorek karnawałowy. 2003 rok jest dla chóru obfity w przygody i wydarzenia. Chórzyści na jednym ze spotkań postanawiają ożywić tradycje chodzenia z podkoziołkiem i tak też się stało. Kilka odważnych osób przebrało się pięknie i wyruszyliśmy ze śpiewem i tańcem odwiedzać mieszkańców naszej wioski, wszyscy przyjmowali nas serdecznie. Ważnym tegorocznym wydarzeniem było wstąpienie naszego chóru do Diecezjalnego Związku Chórów Kościelnych diecezji Kaliskiej którego prezesem został ks. Jacek Paczkowski. Chór nasz uczestniczył w eliminacjach Pierwszego Diecezjalnego Festiwalu Chóralnego w Kościele p.w. św. Antoniego w Ostrowie Wlkp., niestety nie udało nam się wejść do finału w przyszłym roku, będziemy najlepsi. Tradycyjnie chór uświetniał również swym śpiewem dożynki wiejskie i gminne oraz brał udział 3 Powiatowej Biesiadzie Folkloru w Gorzycach W. Zostaliśmy również zaproszeni na Gminny Dzień Kobiet gdzie śpiewaliśmy dla pań z naszej gminy.
Pierwsza wspólna wycieczka do Zakopanego 9-11 maj 2003. Wyjechaliśmy bardzo wcześnie, aby po drodze do Zakopanego odwiedzić Jasną Górę gdzie uczestniczyliśmy we mszy świętej. po, czym wyruszyliśmy dalej z dobrymi nastrojami dotarliśmy na miejsce, po zakwaterowaniu wyruszyliśmy zwiedzać Zakopane. Zdobyliśmy Gubałówke kolejką linową. Sobota była dla nas ważnym dniem ponieważ śpiewaliśmy na odpuście w Kościele na Krzeptówkach. Wieczorami aktywnie ćwiczyliśmy nasze głosy. W drodze powrotnej zwiedziliśmy sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Warsztaty chóralne były dla nas nowym doświadczeniem. 31 maja wyjechaliśmy do Chojnika, aby ćwiczyć nasze głosy. Ćwiczenia rozpoczynały się o godz. 10 a kończyły wieczorem z małymi przerwami. Następnego dnia od samego rana ćwiczymy po czym śpiewamy na mszy w miejscowej parafii.